Bestil

Indtast informationerne nedenfor for at bestille vores hjælp til at lave cookiebesked, cookiedeklaration, cookiepolitik og privatlivspolitik til din hjemmeside. Informationerne tilføjes på din hjemmeside hurtigst muligt. Du får en bekræftelse når det er gjort.

Bestil her

BESTILLINGSVILKÅR

AFTALENS LØBETID OG OPSIGELSE
De anførte priser er ekskl. moms. Ydelsen afregnes forud for 12 mdr. ad gangen. Abonnementet løber således min. de i bestillingen angivne 12 mdr., regnet fra datoen angivet som start i 1. faktura og forlænges herefter automatisk for en ny periode på samme antal mdr., som ved udløb fortløbende forlænges med samme antal mdr. ad gangen. Abonnementet kan når som helst opsiges skriftligt med virkning fra udløb af en periode, blot dette sker senest 3 mdr. før periodens udløb. Sker opsigelsen senere, vil den først have virkning fra udløb af den næste 12 mdr. periode.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Den af Søgemedier A/S udarbejdede skabelon for privatlivspolitik er en generel standardbeskrivelse, som i hvert enkelt tilfælde skal tilpasses dit konkrete behov og din virksomhed. Det betyder, at der typisk vil være behov for tilpasninger eller ændringer i forhold til dine og din virksomheds særlige forhold og databehandling.

Skabelonen for privatlivspolitik udgør således ikke nogen form for juridisk rådgivning om, at den er tilpasset dig og din virksomhed.

Søgemedier A/S fraskriver sig derfor ethvert ansvar for din anvendelse af skabelonen, og kan hverken gøres ansvarlig for fejl og mangler ved din brug af skabelonen eller for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behovet for opdatering heraf.

Din anvendelse af skabelonen sker således på dit eget ansvar.

Det er derfor en generel anbefaling, at du søger individuel rådgivning med henblik på tilpasning af skabelonen.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Søgemedier er ikke ansvarlig for nogen form for avancetab, driftstab, tab af goodwill eller tab af data. Herudover er Søgemedier A/S ikke ansvarlig for indirekte tab og/eller følgetab. Søgemedier A/S’ ansvar begrænses til maksimalt at kunne udgøre et beløb svarende til fakturabeløbet ekskl. moms.