Sådan kommer du godt i gang med Facebook-annoncering

Skrevet af Laura Vinding Dueholm Marketingspecialist, d. 19.03.2019

Vil du i gang med at skabe resultater for din virksomhed på Facebook? Så er du landet rette sted. I dette blogindlæg deler vi ud af gode råd til, hvordan du finder fokus og kommer i gang med Facebook-annoncering.

Vi fokuserer bl.a. dit formålet med annonceringen, valg af format, din målgruppe, annoncetekst, call to action og meget mere. Måske er du helt grøn og skal først til at gøre dig de indledende overvejelser, eller også er du startet op, men har brug for input til at sikre, at du at du er på rette vej.

Hvad vil du opnå med din Facebook-annoncering?

Først og fremmest skal du afklare, hvorfor du ønsker at annoncere på Facebook - hvad du vil opnå med det. Indledningsvist skal du derfor spørge dig selv: ”hvad er mit formål med annonceringen?”.

Ofte ser vi, at folk vil det hele på én gang. Og det ville da også være helt fantastisk, hvis det var muligt. Selvfølgelig brander du også din virksomhed og skaber synlighed, når du annoncerer for din nye sommermenu. Men du er nødt til at have et primært formål for at ramme din målgruppe og sikre annoncernes relevans.

Hvad ønsker du at opnå?

 • Brande din virksomhed og skabe kendskab?
 • Dele ud af din viden og inspirere, eksempelvis ved at tilbyde din gratis e-bog?
 • Sælge et bestemt produkt eller en ydelse?
 • Skaffe bookinger til din salon eller bordreservationer til restauranten?
 • Få folk til at kontakte dig for at indhente tilbud på hækklipning eller andre ydelser?

                                              Eksempel: Annonce med fokus på bestemt ydelse

Ét nøgleord: målgruppen

Du har garanteret hørt det før, men lad os alligevel lige slå det fast med syvtommersøm: målgruppen er afgørende for din succes på Facebook. Derfor skal du kende den godt! Når du ved, hvad du ønsker at opnå (jf. forrige afsnit), er næste skridt at klarlægge, hvem du vil nå ud til.

Din målgruppe er medbestemmende for valg af annonceformat på Facebook, placeringer, hvordan du skriver din tekst osv. Derfor er det vigtigt, at du kender din målgruppe godt.

Facebook – et unikt målretningsværktøj

Facebook er et populært medie til annoncering, fordi stadig flere danskere har en Facebookprofil, så potentialet i målgruppen er enormt. Derudover er det på mange måder et unikt annonceringsværktøj, fordi Facebook indsamler så mange informationer om deres brugere, at du kan målrette annoncerne meget specifikt. Se det som en god mulighed og udnyt, at Facebook indsamler så meget information om deres brugere, som du kan bruge i målretningen.

Du kan bl.a. målrette efter:

 • Alder
 • Køn
 • Geografi
 • Interesser
 • Sprog

Vær dog opmærksom på, at det ikke nødvendigvis giver mening at tilføje eller udelukke en masse interesser. 1-3 interesser er fint, men Facebook er også blevet godt til at finde din målgruppe, så giv plads til at algoritmen selv kan arbejde.

Budget, placeringer og tidsplan

 • Hvor skal annoncerne vises?

I opsætningen af dine annoncer skal du beslutte, hvilke placeringer dine annoncer skal vises på. Du kan vælge alle tilgængelige placeringer på Facebook, eller du kan vælge nogle til og andre fra. Eksempelvis kan du vælge, at dine annoncer skal vises i nyhedsstrømmen, i Stories, på Messenger osv.

Du kan også vælge, at dine annoncer skal vises på Instagram, hvis din målgruppe altså befinder sig her. Jeg vil ikke gå yderligere i dybden med dette, da det er svært at guide i rigtigt og forkert - det afhænger jo af din målgruppe. Men jo flere placeringer du vælger, jo større rækkevidde. Så tag dem med, du vurderer giver mening for din målgruppe.

 • Hvad skal det koste dig?

I forlængelse af valg af målgruppe og placeringer skal du fastsætte et budget - altså det beløb du betaler Facebook for at vise dine annoncer. Budgettet afhænger af flere forhold såsom størrelsen på målgruppen og formålet med annonceringen. Er formålet konverteringer (fx salg af et produkt eller nyhedsbrevstilmeldinger), vil det kræve et større budget, end hvis formålet er visninger af en bestemt landingsside.

Hvis du har en kort sæson, kan du med fordel hæve budgettet i en bestemt periode. Men kører du forskellige annoncer hele året afhængig af sæson, så juster efter det. Hvad dit budget konkret skal være, er op til dig. Når du indtaster et budget, vil Facebook give dig et estimat på, hvilke resultater dette beløb kan skaffe dig. Du kan altid justere op og ned i budgettet efterfølgende, når du ser, hvordan annoncerne kører, og hvilke resultater det giver dig. Kører du annoncering løbende i en længere periode, giver det mening at vælge et dagligt budget. Kører annonceringen i en kortere, specifikt angivet periode (fx op til Fars dag eller Valentinsdag), giver det mening at vælge livstidsbudget - altså et samlet maksimumbeløb for hele annonceringsperioden.

Opsætningen

På nuværende tidspunkt kender du baggrunden for din målgruppe, men du ved ikke nødvendigvis, hvordan de agerer på Facebook. Her kan du med fordel splitteste. Når du splittester, lader du forskellige annoncer køre samtidig for at se, hvilke annoncer der giver dig de de bedste resultater. På den måde får du vigtig viden om din målgruppe. Du kan splitteste på mange niveauer bl.a.:

 • Forskellige billeder
 • Video versus billede
 • Forskellige tekster
 • Forskellige knapper
 • Forskellige målgrupper

Den visuelle del

Den visuelle del af dine annoncer er enormt vigtig. Hvis det visuelle ikke appellerer til din målgruppe, bliver det sværere at skaffe gode resultater. I afsnittet her ser vi derfor  nærmere på valg af billeder, format, tekst, knapper osv. Det ser vi nærmere på her.

 • Det perfekte annonceformat

...findes formentlig ikke, da det varierer fra budskab til budskab.

Afhængig af din målgruppe kan du vælge forskellige annonceformater, dvs. om det skal være en video, roterende billeder eller en bestemt størrelse.

Video er altid et hit på Facebook! Og Facebook prioriterer at vise video frem for billeder, men det kræver også lidt mere arbejde. Op mod 85 % af videoer på Facebook afspilles uden lyd, så det er en god ide at få tekstet videoen. Har du ikke mulighed for at lave en video, kan du oprette et diasshow - det fungerer også enormt godt, da Facebook ser det som video.

Hvis du vil vise flere produkter ad gangen, kan det roterende format med flere billeder være effektivt. Vælger du at annoncere med et enkelt billede, anbefaler Facebook formatet 1080 x 1080 pixels, som fylder mere på Facebookbrugernes smartphone end det klassiske 1200 x 628-format. Hvis billedematerialet er til det, kan det derfor være en fordel at vælge denne størrelse. 

 • Hvad er et godt billede?

Når du vælger billeder til dine annoncer så vælg nogle, der understøtter dit formål. Et billede af et bestemt produkt, tidligere projekter I har lavet eller stemningsbilleder fra dit hotel, salon, restaurant e.l. En personlig vinkel, hvor du viser specifikke personer fra dit firma kan også være effektiv. Det skaber tillid til potentielle kunder, når de ved, hvem de bliver mødt af.

                                               Eksempel: Annonceformat i størrelse 1080 x 1080

 

Billedet kan ikke stå alene

 • Hav en tydelig afsender

At vælge det rigtige billede eller den rigtige video er ikke nok. Der skal også være en tydelig afsender. Her anbefaler vi til enhver tid, at profilbilledet på din Facebook firmaside er firmaets logo, da det fremgår som afsender af dine annoncer sammen med dit firmanavn.

                                                                 Eksempel: Afsender på annonce

 

 • Overbevis med en god tekst

Billedet skaber blikfang og fanger læserens opmærksomhed, når brugeren scroller på de sociale medier. Teksten skal overbevise og tydeliggøre annoncens budskab. Skriv en kort, beskrivende tekst over annoncebilledet og suppler med en overskrift under billedet. Her kan du skabe et behov, inspirere og vise, hvem du henvender dig til.

Hvorvidt du skal bruge emojis eller ej er en diskussion, der nok ikke stopper foreløbig. Men jeg bruger emojis i annoncer, hvis jeg synes, det passer til målgruppen og budskabet. De er nemliggode til at skabe blikfang. Det vigtigste ved brugen af emojis er dog, at de er i tråd med annoncen og passer til afsenderen og budskabet. Ellers vil det virke rodet og unødvendigt - og i værste fald skabe forvirring om, hvem dit firma er.  

                                               Eksempel: Behovsskabende tekst + brug af emojis

 • Lav en opfordring til en handling

Med en annonce forsøger vi at overbevise, skabe et behov og inspirere - til det er brugen af knapper oplagt. Hvad vil du have folk til jf. formålet med annoncen? Det kan eksempelvis være at få folk til at læse mere på din hjemmeside, købe et tilbud, se en bestemt landingside på din hjemmeside, hvor de kan se dit udvalg, reservere bord, kontakte dig m.m.

Brug knappen som en aktiv måde at opfordre til handling. 

                                                Eksempel: Brug af knap - opfordring til handling

Gå i dialog med din målgruppe

Til allersidst vil jeg blot opfordre dig til at besvare eventuelle henvendelser, der kommer på annoncerne. Se det som en mulighed for at yde god kundeservice og skabe en relation til målgruppen. Hvis du får spørgsmål, bør de altid besvares. Andre kan formentlig også bruge svaret, og du fremstår som en seriøs afsender. Sørg for at have en kort svartid og en personlig tone.

Der er meget mere at dykke ned i, når du vil opsætte annoncer på Facebook, men ovenstående er et godt udgangspunkt. God fornøjelse med opsætningen -  jeg glæder mig til at møde dine annoncer på Facebook.