Sæt ansigt på følgerne med Facebook Indblik

d. 14.12.2017

Det er nemlig ret vigtigt, at du ved, hvem det er, der følger dig på Facebook – og ikke mindst hvordan de agerer. Hvorfor? Fordi det ellers vil svare til at snakke til folk, der vender ryggen til. Du kan ikke se deres ansigter, hvem du snakker til, og hvordan de reagerer på det, du siger.

Og naturligvis fordi du skal have din sides følgere til at interagere med dine opslag (dvs. at like, kommentere, dele osv.). Det skal du for at opnå endnu større synlighed, og den såkaldte “snebold” eller “virale” effekt.

 Men — kan du ikke bare lave statusopdateringer, som dine følgere vil interagere med, uden at du kender dem? Jo, du kan muligvis være heldig at ramme plet indimellem, men det er lidt som at famle i blinde. Så hvorfor ikke lære dem og deres adfærd at kende, så du ikke behøver at gætte dig frem, men kan ramme plet næsten hver gang? Især når Facebook nu gør det så nemt for dig.

I det følgende vil jeg gennemgå de vigtigste indsigter, som du kan få via Facebook indblik

Når din Facebookside er etableret og har opnået 30 likes/følgere, vil du kunne se en knap øverst i menuen, der hedder “Indblik”. Her tilbydes du en lang række informationer, der giver et værdifuldt indblik i dine følgeres karakteristik og adfærd. Lad os gennemgå punkterne en for en.

Oversigt – Sammenlign dig selv med konkurrenterne

På den første fane, “oversigt”, får du en sammenfatning af de vigtigste informationer, som du kan få vist fra enten i dag, i går, seneste 7 dage, eller seneste 28 dage.

 

 

På eksemplet kan vi se, at den største gruppe af følgere er mænd i alderen 25-34 år med 23%. Størstedelen af følgere ser Facebooksiden (eller opdateringer) via en mobiltelefon (hele 71%). Der er foretaget 8 handlinger på selve Facebooksiden og videoerne er set 43 gange. Siden er i alt nået ud til 38.836 personer, hvoraf 5.382 har interageret med opslagene på en eller anden måde. Slutteligt har siden i perioden fået 49 nye følgere.

Under disse tal kan du se nogle forskellige indsigter i dine seneste 5 statusopdateringer, hvilket jeg vender tilbage til under “opslag”.

Det interessante på denne side opstår nemlig, når din side har nået 100 likes. Her åbnes nemlig op for muligheden for at sammenligne din egen Facebookside med de sider, du anser for at være dine tætteste konkurrenter. Det kan du under punktet “Sider, der skal ses”. Her klikker du simpelthen bare på “Tilføj sider” og søger efter konkurrenternes Facebooksider. Når du har fundet en side, som du vil sammenligne dig med, klikker du “+ se side”. 

 

 

Det giver dig en komplet liste over de konkurrerende Facebooksider, du har valgt, din egen side inklusiv. Siderne er placeret på en rangliste, med siden der har flest likes øverst.

Efter min mening skal du dog ikke tage denne “placering på ranglisten” som noget særligt, da den netop er baseret på antal likes. Og likes er bestemt ikke afgørende, når vi taler Facebook.

Kig hellere på hvordan opslagene performer. Altså, hvordan og hvor meget folk interagerer med opslagene. Det kan du se af tallene i kolonnen helt til højre. Her ser du antal interaktioner i denne uge. Det vil altså sige det antal personer, der har interageret med dit indhold den seneste uge.

Som jeg startede med at skrive i indlægget er netop dette tal så vigtigt, fordi det (blandt andet) er det tal, Facebook bruger til at vurdere, om dine opslag, og dermed din side generelt, er god og interessant nok til at få endnu flere visninger.

Synes godt om — Hvor kommer dine følgere fra?

På denne fane kan du se nogle tal omkring dine likes/følgere. Øverst kan du vælge, om du vil se tallene for en uge, en måned eller et kvartal tilbage — eller du kan selv vælge et datointerval. Her har jeg f.eks. valgt den seneste måned.

 

 

Her ses først en graf med udviklingen i det samlede antal likes. Klikker du på teksten “Samlet antal synes godt om for side” får du vist dit gennemsnitlige antal følgere sammenlignet med den forrige periode.

Den næste graf viser både dine nye følgere og dem, der har fjernet deres like hen af vejen. Her kan du samtidig se, om de nye følgere, du har fået, er kommet organisk eller via betalte annoncer.

I den sidste graf på denne fane kan du se, hvor folk har klikket “like” til din side. Er det sket fra selve Facebooksiden, via annoncer, fra en mobil eller? Hvis du kører annoncer, er denne graf en rigtig god indikation af, om det er annoncerne, der leder direkte til nye følgere, eller om det er de almindelige statusopdateringer, der trækker folk til Facebooksiden og får folk til at like siden derfra.

Rækkevidde — Hvor langt når du ud?

På denne fane kan du helt detaljeret se, hvor langt du når ud med dine opslag. Den første graf viser den helt overordnede rækkevidde for dine opslag, både organisk og betalt.

 

 

Fører du musen henover og klikker på en bestemt dag, eller klikker du og vælger et datointerval, vil du kunne se alle de opslag, der var aktive lige netop den dag eller i det interval, samt hvordan den samlede rækkevidde er fordelt på disse aktive opslag. F.eks. har jeg her prøvet at klikke på d. 24/3, hvor vi har en top i vores rækkevidde, for at undersøge hvad det skyldes.

 

 

Her ses, at vi faktisk havde hele 12 opslag, der stadig var “i live” denne dag, enten organisk eller betalt. Her er blot et udsnit med de 5. De er sorteret efter antal visninger, men jeg kan også se hvor mange, der har interageret med opslagene, enten ved at klikke (blå), eller med en reaktion (like, love, haha, vred, ked), kommentar eller deling (rød).

Netop det sidstnævnte er vigtigt, og det kan du få nærmere specificeret i den næste graf, som du kan se her:

 

 

Normalt omtales alle former for interaktioner under ét, ligesom i det ovenstående, hvor det samles under en rød farve. Men her kan du se tallet opdelt i tre: reaktioner (like, love, haha, vred, ked), kommentarer og delinger, fordelt på datoer.

Den næste er en af de vigtigste indsigter overhovedet — nemlig grafen, der viser de negative handlinger: Skjul, anmeld som spam og fjern synes godt om. Den er vigtig, fordi den kan fortælle dig, hvad der bestemt ikke virker, og hvad det er, der ligefrem får folk til at handle negativt. Og det kan du så holde dig fra at gøre fremover.

Sidevisninger — hvem og hvor mange ser din side?

Under sidevisninger kan du kort fortalt se, hvor mange der har set din Facebookside – ikke dine opslag, men selve siden. Den øverste graf viser det samlede antal visninger og kan også sorteres efter, hvilket afsnit på Facebooksiden de har set, ved at vælge “efter afsnit”.

I den næste graf vises det samlede antal personer, der har fået vist siden. Den tæller altså her kun unikke visninger. Her kan også sorteres efter, hvilket afsnit på siden, der vises og det klart mest interessante: demografisk og geografisk data for personerne, der besøger Facebooksiden.

Handlinger på siden — Hvem har klikket på hvad?

Her kan du se de handlinger, der er foretaget på din Facebookside. Det vil typisk være klik på telefonnummeret, på hjemmeside-linket, eller på knappen “opfordring til handling på siden”. Sidstnævnte kan du selv bestemme, hvor skal lede hen, og ligger øverst på Facebooksiden i coverbilledet, ved siden af “synes godt om”- knappen.

På siden kan du i første graf se det samlede antal handlinger. I de næste grafer kan du se udspecificering for hver enkelt type af handling — det samlede antal personer, der har udført netop denne handling, samt deres demografi og geografi, og slutteligt hvilken enhed de har udført handlingen på. Her kan du således se, om der er særlige mønstre i hvilke mennesker, der udfører hvilke handlinger. Og hvis de fleste, der klikker på din “opfordring til handling knap”, klikker på den fra en mobiltelefon, skal du sikre, at opfordringen du har indstillet, fungerer på en mobil.

Opslag — Hvordan klarer dine opslag sig og hvornår skal du lægge op?

Dette er en af de vigtigste sider i Facebook indblik. Her kan du nemlig få et overblik over, hvordan dine opslag klarer sig. Altså kort fortalt: hvad er det, der virker, og hvad gør ikke.

Øverst finder du dog først en anden meget vigtig graf, under fanen “når dine fans er online”. Her kan du se, hvor mange af dine fans, der i gennemsnit er online hvornår — opdelt i hhv. ugedage og tidspunkter på dagen.

 

 

Her kan du f.eks. se, at der er lidt flere af fans på denne side om torsdagen end alle andre dage, og at de fleste er aktive kl. 21 om aftenen. Disse tal kan hjælpe dig med at finde ud af, hvornår det er mest optimalt for dig at opdatere din side. Det vil således være dumt for denne virksomhed at offentliggøre et opslag kl. 04 natten til fredag, men rigtig godt en torsdag eftermiddag, omkring kl. 14, hvor antallet er online følgere på Facebook er stigende.

Hvis du vælger fanen “opslagstyper” kan du se en sammenfatning af dine opslags gennemsnitlige rækkevidde og antal interaktioner, fordelt på type af opslag – link, billede, video eller status.

 

 

Herunder finder du en oversigt med samtlige opslag, der er offentliggjort fra Facebooksiden. Det var de seneste 5 opslag du fik vist tilbage på oversigtsfanen. Det interessante her er, at du kan se, hvordan hvert enkelt af dine opslag har klaret sig, helt ned i detaljen.

Du kan se rækkevidden for hvert opslag — altså, hvor mange personer, der har set opslaget. Her er den som standard sat til “rækkevidde: organisk/betalt”, så du kan se forskellen mellem dem du har nået gratis, og dem du har betalt for at få et opslag ud til. Men på pilen ved siden af, kan du skifte.

 

 

 

Det mest interessante her er efter min mening “rækkevidde: fans/ikke-fans”. Det viser nemlig hvor mange af dem, der ser dine opslag, der allerede er dine fans/følgere, og hvor mange der ikke er. Det er interessant, fordi du naturligvis gerne vil nå ud til mange flere end blot dine nuværende følgere. Samtidig er det vigtigt at dem, der følger din side, også ser dine opslag — ellers offentliggør du dem måske ikke på de rigtige tidspunkter (jf. ovenstående).

I næste kolonne kan du se antal interaktioner — altså, hvor mange, der på den ene eller anden måde har interageret med dine opslag. Her kan du som standard se “klik på opslag/reaktioner, kommentarer og delinger”, der viser antal klik på opslaget med en blå farve, og reaktioner, kommentarer og delinger med en rød farve. Med pilen kan du dog vælge “reaktioner/kommentarer/delinger”, så du får det før samlede tal opdelt i tre, udspecificeret på hver enkelt handling.

 

 

Du kan også vælge at se al negativ feedback, der er kommet på dine opslag. Dvs. hver gang en har skjult det enkelte eller alle opslag, meldt det som spam, eller har fjernet sit like af siden. Særligt disse tal er vigtige, da det viser noget om, hvad folk ikke kan lide at se fra dig — og det kan du så begynde at lave mindre af.

Videoer — Hvor mange ser dine videoer?

Kort fortalt kan du på denne fane se uddybende statistik for dine videoer. Den første graf viser det samlede antal, mens den anden viser antallet af personer, der har set min. 10 sekunder af videoen. Som standard ser du tallet for hhv. organisk og betalt rækkevidde, men også her har du muligheden for at ændre visning.

Den næste visning angiver, hvor mange der har set filmen automatisk — dvs. hvor videoen automatisk går i gang for brugeren, sammenlignet med personer, der aktivt har klikket på videoen for at starte den. Du kan også vælge at se unikke visninger, sammenlignet med gentagne visninger —altså hvor mange der ser videoen for første gang, sat op imod hvor mange der ser den for anden, tredje, fjerde gang eller mere.

Personer — Sæt ansigt på dine følgere

Den allervigtigste fane af dem alle. Her kan du rigtig få indblik i, hvem dine følgere er, og så småt få sat ansigt på dem. Er de primært mænd, eller kvinder? Hvor gamle er de? Og hvor bor de? Alt det kan du få svar på her.

Der er tre faner at vælge imellem. Dine nuværende følgere, alle personer du når ud til med dine opslag, samt de personer, der interagerer med dine opslag og din side. De sidste to faner sammenligner tallene med den første fane, så du kan se, hvem du når ud til, og hvem der interagerer, sat op mod hvem dine følgere er.

Øverst på hver fane ser du en statistik over køn og alder. Herunder er den geografiske fordeling, altså hvor folk bor henne.

Det vigtige er efter min mening statistikken for personerne, der interagerer. Det er, som efterhånden nævnt mange gange, dem, der giver dig værdi. Find ud af, om din største gruppe af fans også er dem, der interagerer. Hvis ikke skal du finde ud af, om du laver indhold, der er målrettet nok til din største gruppe af følgere, eller om du vil til at fokusere endnu mere på lige netop den gruppe af personer, der interagerer med opslagene. Naturligvis kun hvis denne målgruppe giver mening i forhold til din forretning.

 

 

Det geografiske aspekt er vigtigt at have for øje ift. både opslag og annoncer. Hvis størstedelen af dine følgere er fra Aarhus, men du skriver om ting, der sker i Aarhus, rammer du nok ikke plet. Hvis du ønsker, at dit opslag skal nå ud til flere mennesker, der interagerer og derfor vil kaste nogle annoncekroner efter det, kan du annoncere mod folk i præcis det geografiske område, der interagerer mest. På den måde er der større sandsynlighed for bedre resultater.

Lokalt — Hvem er personerne tæt på dig?

Hvis du som kategori for Facebooksiden har angivet, at du er en lokal virksomhed, er det højst sandsynligt fordi det er interessant for dig at få folk ned til din forretning, fysisk. Det er i hvert fald det kategorien er beregnet til. I det tilfælde vil du kunne se fanen “lokalt” nederst — og den er yderst interessant.

Her kan du se, hvem der bevæger sig rundt i nærheden af din virksomhed. Du kan enten vælge en periode på en uge, en måned eller det seneste kvartal. Dertil kan du vælge, om du vil se en radius af 50 meter eller 150 meter fra din forretning.

Øverst kan du se, hvem den største aldersgruppe er i nærheden, samt det tidspunkt på ugen, hvor der er flest mennesker nær virksomheden.

Hvis du kører annoncer, der skal promovere virksomheden i lokalområdet, vil du under næste fane kunne se, hvor stor en procentdel af de personer, der bevæger sig omkring din virksomhed, der har set din annonce.

Den næste graf viser dig helt detaljeret, hvor mange personer, der befinder sig i den angivne radius af din virksomhed, fordelt på timer i løbet af dagen og ugedage. Under “samlet” kan du se graf over antal besøgende for hele den angivne periode, og under “Indtjekninger” kan du se alle, der har lavet en statusopdatering, hvor de har tjekket ind på et sted i nærområdet. Her har jeg lånt et eksempel, fra en af vores kunder, hvis forretning ligger i hjertet af Århus. Her ses f.eks., at der er flest mennesker i deres nærområde fredag, lørdag og til dels søndag.

 

Den sidste graf er den mest interessante. Her kan du se, hvordan personerne i nærområdet er fordelt på alder, køn og boligplacering. Du kan således se, om den målgruppe, du tænker, er din primære, bevæger sig rundt i området omkring din virksomhed, eller om du skal fokusere længere væk. Det kan også være, du skal genoverveje din strategi og se, om du kan lave nogle produkter, kampagner eller andet, der fokuserer på den største gruppe af personer i nærområdet.

 

 

Med boligplacering menes, om folk betegnes som lokale beboere, eller om de er “rejsende”. Her har Facebook så den ret brede definition, at du er rejsende, hvis du bor længere væk end 200 km. fra virksomheden. Så for nu er den statistik måske mest brugbar i større lande

Det var det for nu. Jeg håber du har kunnet bruge forklaringerne af tallene, så du selv kan gå i krig med at aflæse og få indblik i din side, dine opslag, og ikke mindst dine følgere, så du kan få sat et ansigt på dem.