Værdien af et online visitkort

Alt efter om du ønsker en hjemmeside, hvor de besøgende kan læse om dine ydelser, kontakte dig, se dine referencer, eller du ønsker at have en online shop, så finder vi en løsning til dig. Hovedformålet med din hjemmeside er at præsentere din virksomhed på en spiselig og attraktiv måde. Den skal vise, hvad din virksomhed kan, og hvad den står for. Det er nemlig typisk der, dine kunder finder dig i dag. 

En hjemmeside, der fx er dårligt kodet, er langsom eller har uinteressant indhold, vil spille negativt ind på din Google rangering samt bliver overført til helhedsindtrykket af din virksomhed. Ved at tilpasse din hjemmeside, så den altid er pæn og informativ samt fremstår brugervenlig på alle platforme, højner du brugerens - og Googles - oplevelse af din hjemmeside og dermed din virksomhed. 

Flyt din forretning online

For at få succes med en online forretning er det vigtigt, at din webshop lever op til de krav, som forbrugerne stiller i dag. Hos Søgemedier udvikler vi webshops, som tager højde for den teknologiske udvikling, uden at glemme at tage hensyn til forbrugernes adfærd. Tallene for e-handel i Danmark taler sit tydelige sprog. Knap 90 % af danskerne har handlet online i 2017, og af disse har over halvdelen prøvet at handle online via deres smartphone inden for de seneste 3 måneder. 

Vil du gerne kunne nå ud til endnu flere? Vi hjælper dig godt i gang med at flytte din forretning online. 

 

Jackie Andersen

Jeg ved, at vores markedsføring er i trygge hænder hos vores rådgiver Lene. Det giver mig ro, at jeg kan sende eventuelle sælgere videre til Lene, så jeg ikke kommer til at sige ja til unødvendige markedsføringstiltag, der ikke giver os værdi. Så kan jeg derimod forholde mig til noget så konkret...

Har du styr på indholdet på din hjemmeside/webshop?

Statistisk set fravælger 67 % af danskerne virksomheder, hvis hjemmesider har for mange stave- og sprogfejl. 

I 2017 blev der handlet online for knap 85 mia. kr. i Danmark. Det er dobbelt så meget som for bare 5 år siden. 

Vi håndterer allerede nu mere end 2500 kunders hjemmesider og webshops. Skal vi også hjælpe dig? 

Vil du også have et nyt online visitkort?

Indtast dit navn og telefonnummer - så ringer vi dig op hurtigst muligt